logo

Archive for Listopad, 2017:

Kancelaria prawna w sprawach o służebności

Każda działka powinna mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej. Jest to gwarancja wynikająca z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czasami jednak nowo wydzielone tereny geodezyjne nie mają dostępu do drogi. Wtedy konieczne jest wszczęcie postępowania kartograficznego, które jest bardzo długie i uciążliwe. Na szczęście istnieje drugi sposób – możliwe jest wytyczenie służebności drogi koniecznej przez grunt sąsiedni. Dokonuje się tego za opłatą w trakcie postępowania sądowego. Niestety, kwestią problematyczną może okazać się zgoda sąsiada. Jeżeli odmawia on ustanowienia służebności za wynagrodzeniem, należy zaprosić do udziału w sprawie prawnika. Niemal każda kancelaria prawna podejmie się procesu tego typu. Przede wszystkim wynika to z
Read More


Niezawodna kancelaria prawna

Osoby, które posiadają więcej niż jedno mieszkanie, bardzo często decydują się na wynajem jednego z nich. Stosunek najmu może rodzić jednak pewne problemy. Pojawiają się one szczególnie wtedy, gdy najemca dopuszcza się długotrwałej zwłoki w zapłacie czynszu oraz innej należności. Aby móc skierować sprawę do komornika, niezbędne jest okazanie mu wyroku sądowego z klauzulą wykonalności. Tutaj pojawia się pewien problem – większość osób nie wie, jakie czynności muszą zostać podjęte, aby sąd błyskawicznie rozpatrzył sprawę. Tutaj zdecydowanie sprawdza się kancelaria prawna świadcząca usługi w zakresie spraw wynikających z umów. Nie jest trudno znaleźć placówkę, która zajmuje się najmem – są to sprawy
Read More


Skuteczna kancelaria prawna w sprawach karnych

Prawo obrony w procesie karnym może być wykonywane samodzielnie bądź za pośrednictwem obrońcy. Każda osoba, która została postawiona w stan oskarżenia, powinna jak najszybciej skonsultować się z prawnikiem. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie skutecznej linii obrony, która w rezultacie może doprowadzić do uniewinnienia oskarżonego. Możliwe jest ubieganie się o obrońcę z urzędu. Trzeba jednak wskazać, że najczęściej taką funkcję pełnią osoby młode, które nie posiadają jeszcze wystarczającego doświadczenia w sprawach karnych. Zdecydowanie lepiej jest powierzyć obronę doświadczonym prawnikom z wieloletnim doświadczeniem w branży. Kancelaria prawna podejmie się wszelkich czynności, które zostaną wskazane przez klienta w pełnomocnictwie. Duże znaczenie ma fakt, że prawnik
Read More


Kreatywna kancelaria prawna

Uchwała zarządu spółki może być krzywdząca dla niektórych jej adresatów. Niestety, w obowiązującym porządku prawnym nie istnieje zbyt wiele instrumentów, dzięki którym taki wadliwy dokument można uchylić. W przypadku, gdy zgromadzenie spółki nie zdecyduje się na unieważnienie uchwały, niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W przypadku, gdy sąd uzna zapatrywanie wnioskodawców za słuszne, uchwała zostanie uchylona. Możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa wygrania sprawy poprzez zaangażowania w sprawę prawników. Wtedy proces toczy się w sposób w pełni profesjonalny i nie może być mowy o jakichkolwiek uchybieniach proceduralnych. Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie poradnictwa prawnego, pisania pism procesowych oraz występowania na rozprawach. Z
Read More


Efektywna kancelaria prawna

Każdy człowiek posiada pewne dobra osobiste, które nie mogą być przez nikogo naruszane. Ich katalog od dziesiątek lat jest otwarty. Sprawia to, że możliwe jest sukcesywne poszerzanie należnej ochrony. W przypadku, gdy dojdzie do naruszeń, można żądać ich zaniechania. Jeżeli dana osoba nadal będzie je podważała, możliwe jest skierowane sprawy na drogę sądową. W takiej sytuacji można wynająć prawnika, który zajmie się sprawnym przeprowadzeniem danego postępowania – od jego wszczęcia aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Niemal każda kancelaria prawna zajmuje się ochroną dóbr osobistych. Trzeba przyznać, że są to sprawy bardzo popularne, dlatego niemal każdy prawnik posiada choćby małe doświadczenie w takich procesach.
Read More


Kancelaria prawna do powództwa wzajemnego

W wielu sytuacjach życiowych konieczne jest występowanie w postępowaniu sądowym. Czasami spory o prawa bądź rzeczy są tak błahe, że można je wygrać bez odpowiedniego przygotowania. Niestety, takich spraw jest bardzo mało. Najczęściej trzeba skorzystać z usług profesjonalistów. Ma to miejsce w szczególności w przypadkach, gdy stan faktyczny sprawy jest zawiły. Jeżeli dana wierzytelność, która jest dochodzona przez stronę przeciwną, nadaje się do potrącenia z roszczeniem dłużnika, możliwe jest wytoczenie powództwa wzajemnego. Warunkiem niezbędnym jest jednak tutaj tożsamość stron postępowania. Na ogół kancelaria prawna sama poucza klienta o możliwości wystąpienia z odpowiednim wnioskiem o połączenie spraw. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest znaczne
Read More


Kancelaria prawna dla biznesu

W dzisiejszym świecie wszyscy szukają swoich własnych metod na biznes i prowadzenie działalności gospodarczej, która przyniesie jak największe zyski w jak najkrótszym czasie. Każdy chce dużo zarabiać i móc sobie w ten sposób pozwolić na wszystkie swoje zachcianki. Czy dobrą przyszłość przyniesie kancelaria prawna? Okazuje się, że tak. Oczywiście, żeby otworzyć swoją własną kancelarię należy przebyć bardzo długą drogę: ukończyć trudne i wymagające studia prawnicze, a następnie odbyć kilkuletnią aplikację w jednej kancelarii na terenie Polski. Wówczas należy zdać kolejny trudny egzamin państwowy, który potwierdzi zdolność do wykonywania zawodu np. adwokata lub radcy prawnego. Wówczas można już działać, wynająć lokal i otworzyć
Read More


Radca prawny Tarnów w sprawie własnościowej

W życiu mogą zdarzyć się sytuacje, w których osoby trzecie naruszać będą prawo własności. Jest to zjawisko niekorzystne, zważywszy na fakt, że prawo bardzo słabo broni stan spokojnego posiadania. Warto mieć na uwadze, że jedynym skutecznym instrumentem obrony swoich praw może być powództwo zaprzeczające. Jego wytoczenie wszczyna postępowanie cywilne. Jednocześnie chroni ono dotychczasowego posiadacza, ponieważ w jego ramach nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia na rzeczy lub prawie. Może je wytoczyć radca prawny Tarnów, który jest biegły w sprawach własnościowych. Przede wszystkim wniesie on do sądu pismo inicjujące postępowanie. Wszelkie ślady i dowody, które mają znaczenie dla sprawy, zostaną właściwie zabezpieczone i
Read More


Wykwalifikowany radca prawny Tarnów

Z różnych powodów stan ujawniony w księgach wieczystych może nie odpowiadać prawdzie. Taki stan rzeczy sprawia, że nieruchomość nie może być sprzedana, a ustanowienie na niej hipoteki jest bardzo utrudnione. Osobom, którym zależy na takich czynnościach, powinny jak najszybciej ustalić rzeczywisty stan prawny. Trzeba jednak wiedzieć, że nie jest to zadanie łatwe i najlepiej je wykonywać w porozumieniu z dobrym prawnikiem. Jak wiadomo, sprawy wieczystoksięgowe potrafią trwać latami, dlatego należy całą procedurę przyspieszyć. Radca prawny Tarnów przystąpi do działania zaraz po uzyskaniu pełnomocnictwa od swojego klienta. Do właściwego sądu zostanie skierowane pismo wszczynające postępowanie księgowe. Następnie prawnik poprosi o wszelkie dokumenty, które
Read More


Biegły radca prawny Tarnów

Uzyskanie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia wbrew pozorom nie jest trudne. Konieczne jest jednak długotrwałe posiadanie danego budynku bądź gruntu. Trzeba nim władać tak jak właściciel przez co najmniej dwadzieścia lat. W przypadku nabycia w złej wierze konieczne jest odczekanie aż trzydziestu lat. W przypadku, gdy termin ten dobiegł końca, możliwe jest ubieganie się w sądzie o wydanie postanowienia w przedmiocie nabycia własności nieruchomości. Radca prawny Tarnów może pomóc w trakcie posiedzeń w argumentacji stanowiska strony. Ponadto może on w sposób profesjonalny napisać wszelkie wnioski i pisma, które są niezbędne do pomyślnego zakończenia sprawy. Co ważne, wszelkich czynności formalnych, takich jak opłata
Read More