Kreatywna kancelaria prawna

Uchwała zarządu spółki może być krzywdząca dla niektórych jej adresatów. Niestety, w obowiązującym porządku prawnym nie istnieje zbyt wiele instrumentów, dzięki którym taki wadliwy dokument można uchylić. W przypadku, gdy zgromadzenie spółki nie zdecyduje się na unieważnienie uchwały, niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W przypadku, gdy sąd uzna zapatrywanie wnioskodawców za słuszne, uchwała zostanie uchylona. Możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa wygrania sprawy poprzez zaangażowania w sprawę prawników. Wtedy proces toczy się w sposób w pełni profesjonalny i nie może być mowy o jakichkolwiek uchybieniach proceduralnych. Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie poradnictwa prawnego, pisania pism procesowych oraz występowania na rozprawach. Z należytą starannością stan faktyczny sprawy zostanie wyjaśniony. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie wszelkich okoliczności, które przemawiają za uchyleniem uchwały. Wtedy nie pozostanie nic innego jak usunąć skutki naruszenia.